Google partner
(+48) 792 130 054

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Roial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 03-133, ul. Nowodworska 35/38, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000672715 dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NIP: 5242827964, REGON: 367005272. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

6. Usługodawca jest administratorem osób które skorzystały z formularza kontaktowego na stronie internetowej lub skorzystały z innej formy komunikacji (poczta elektroniczna, telefon, wtyczka zamów rozmowę, inne formy komunikacji).
7. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych Usług
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane-osobowe@roial.pl.
10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
11. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
13. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
14. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

ad manager adwords adwords search agencja interaktywna Aktualizacja Chrome analityka analiza Analiza urządzeń android Apple Audyt konta bing Bing Ads Overview Tab biznes Budżet Budżet dzienny Budżet łączony business manager calibra Case Study challenge chatboty Company Page content marketing core web vitals Countdown Ad Customizers cover photo cover video creative hub CV data studio digital marketing dolly parton dollypartonchallenge Dopasowanie klientów doubleclick dynamic ad dynamic ads dynamic creative tool e-commerce ecommerce edycja linków facebook Facebook Ads facebook changes facebook watch fanpage fb ads followers google Google Ad Grants Google Ads Google Adwords google analytics Google Chrome Google Display Network google maps google mechant center Google Play GPS Grant Google Grupy docelowe GSM igtv influencer marketing instagram instagram ads instagram stories instastory kevin systrom keywords komunikacja komunikacja online komunikacja social media Konwersje libra linkedin Linkedin Showcase Page linki lookalike audiences Małe biznesy mark zuckerberg marketing Marketing cyfrowy marketing internetowy marketing online Maximize Clicks Bid Strategy media społecznościowe menadżer reklam merchant center messenger meta title news Niestandardowi odbiorcy Optymalizacja działań optymalizacja pracy Organizacje charytatywne Organizacje non-profit page speed photo Planowanie budżetu power editor pozycjonowanie stron ppc Przeglądarka Chrome reklama reklama internetowa reklama na facebooku reklama na instagramie reklama w mediach społecznościowych repost rlsa RODO Rozszerzenia reklam tekstowych Safari scommerce sem seo sep Skuteczna reklama social social media social photo strategia streaming Struktura konta AdWords targetowanie targetowanie reklam tinder trendy marketingowe twitter ux ux design viral whatsapp wideo marketing wirtualne CV yahoo zarządzanie zarządzanie ludźmi zmiany na facebooku zmiany na instagramie Zmiany w Chrome