Zmiany w Google Ad Grants 2018

Kategoria:

Z programu Google Ad Grants, który pomaga organizacjom non-profit korzysta obecnie około 35 000 organizacji. W ostatnich dniach Google postanowiło wprowadzić kilka zmian w bezpłatnych grantach.

Poniżej znajdziecie wszystkie zmiany i wszystko to co musicie wiedzieć aby sprawnie realizować kampanie z dotacji od Google.

Limit 2$ za słowo kluczowe

Na realizację kampanii Grants Google przeznacza miesięcznie 10 000$ dla organizacji typu non-profit. Dla mniejszych organizacji jest to kwota ogromna. Z początkiem roku 2018 limit 2$ za słowo kluczowe przestał obowiązywać. Jednak nie dla wszystkich strategii. Nie obowiązuje on w strategii „maksymalizacja liczby konwersji”. Strategia ta pozwala, aby Google automatycznie dobrało stawki, tak aby zmaksymalizować potencjał zwiększający liczbę konwersji.

Minimum 5% CTR

Wprowadzony został nowy poziom współczynnika klikalności. Od stycznia 2018 roku wynosić powinien minimum 5%. Osiągnięcie nowego minimum CTR jest możliwe w przypadku doboru słów kluczowych zgodnych z założeniami  organizacji non-profit oraz z atrakcyjnymi reklamami. Jednak nie tylko to ma wpływ na CTR, każde konto ulega wahaniom począwszy od zwiększonej konkurencji po sezonowość.

Jeśli CTR w waszych kampaniach będzie się utrzymywał przez 2 miesiące poniżej progu 5%, wasze konto zostanie zawieszone.

Można poprosić o przywrócenie zawieszonego konta, jednak będzie to wymagało przeglądu całego konta, na którym znalazły się problemy wpływające na zaniżanie CTR. Mogą to być problemy systemowe np. struktura konta lub problemy wynikające z atrakcyjności reklam, rozszerzeń czy kierowanie geograficznego.

Nowe wytyczne dotyczące budowy konta

Aby utrzymać minimalne 5% CTR na koncie, organizację non-profit będą musiały przebudować swoje konta zgodnie z nowymi wytycznymi. W tym celu zachować należy prawidłową budowę struktury konta między innymi:

Korzystać z kierowania geograficznego, oznacz to, że Twoje reklamy będą wyświetlać się tylko osobom dokonujących wyszukiwania w wybranych przez Ciebie lokalizacjach, które są dla Ciebie istotne.

Kampanie znajdujące się na koncie AdWrods muszą zawierać co najmniej dwie aktywne grupy reklam, powiązane słowa kluczowe oraz dwie aktywne reklamy tekstowe.

Konto musi zawierać również co najmniej dwa rozszerzenia linków do podstron.

Wdrożyć je należy z poziomu konta, kampanii oraz grup reklam. Prócz linków rozszerzeń, które są wymagane można umieścić również rozszerzenia np. informacji, objaśnień czy połączeń.

Kampanie z jasnymi celami

Zmiany strukturalne to nie jedyne zmiany jakie wprowadzono dla programu Google Grants. Również dobór słów kluczowych dla kampanii doczekał się zmian. Każda reklama i słowo kluczowe powinno odzwierciedlać podstawową misję organizacji, być zgodne z usługami jakie świadczy Twoja organizacja oraz powinny być na tyle szczegółowe, aby zapewnić wygodne korzystanie z reklam. W związku z tymi zmianami nie można używać następujących słów kluczowych:

  • Związanych z obcymi brandami,
  • Pojedyncze, nie brandowe słowa kluczowe,
  • Ogólnych np. „najlepsza pizza” czy „bezpłatne e-book”

Jakie inne ważne zmiany nadeszły wraz z początkiem 2018 roku?

Google od samego początku istnienia programu Google Grants nie przeznacza pieniędzy na organizację, które głoszą nienawiść, nietolerancję, dyskryminację lub przemoc. Jednak od 1 stycznia 2018 roku organizacja musi mieć charakter wyłącznie charytatywny.

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów spowoduje zawieszenie konta.

Piotr Zwierz, SEM Specialist

Bądź pierwszy i oceń ten post!