Czy warto stosować inteligentne strategie określania stawek?

Kategoria:

Kto zagląda do zakładki ‘Rekomendacje” na koncie Google Ads lub ma kontakt z konsultantem Google ten wie, że Google zabiega o wykorzystywanie ich sztucznej inteligencji w zarządzaniu kampaniami. Świadczy to o dużej determinacji w dążeniu do przejęcia wszystkich kampanii przez AI.

Dla tych, którzy nie śledzą nowych funkcji i ogłoszeń w Google przygotowałem zestawienie i krótkie podsumowanie wszystkich zmian dotyczących strategii inteligentnych na przestrzeni ostatnich 2,5 roku, a więc od ogłoszenia powszechnego dostępu do tych zaawansowanych narzędzi.

Systemy uczące się – teraz dostępne dla wszystkich reklamodawców

10 lipca 2018 r.

Na konferencji Marketing Live 2018 Google ogłosił udostępnienie systemów uczących wszystkim reklamodawcom. Wcześniej te zaawansowane systemy były dostępne wąskiej grupie wybranych kont Google Ads. Inteligentne kampanie produktowe, kampanie lokalne, maksymalizowanie wzrostu na YouTube i elastyczne reklamy w wyszukiwarce to nowości, które trafiły do wszystkich odbiorców.

Nowości w Inteligentnym określaniu stawek

23 lipca 2018 r.

Już 2 tygodnie po ogłoszeniu szerokiego dostępu do systemów uczących, Google wprowadza szereg istotnych zmian:

 1. Rozszerzenie algorytmu w strategii „docelowy ROAS” o dodatkowe czynniki, które przewidują wartość konwersji.
 2. Przyspieszenie nauki inteligentnych strategii. Dzięki temu nowe kampanie osiągają wysoką skuteczność już po kilku dniach, nawet przy niskim natężeniu ruchu lub małej liczbie konwersji.
 3. Dodanie raportu opóźnionych konwersji, który pokazuje pełniejszy obraz strategii ustalania stawek. Pozwala sprawdzić, ile wynosi opóźnienie konwersji, czyli czas od wejścia w interakcję z reklamą do wykonania konwersji.

Inteligentne określanie stawek na stronach partnerów w sieci wyszukiwania

25 września 2018 r.

Inteligentne strategie zaczęły rozróżniać zapytania pochodzące od partnerów w sieci wyszukiwania od zapytań w wyszukiwarce Google i różnicować stawki w zależności od wyników tych wyszukań. Rodzaj sieci stał się jednym z sygnałów branych pod uwagę przez strategię.

Inteligentne strategie rozwoju aplikacji dzięki reklamom

8 maja 2019 r.

Google zapowiada strategię target ROAS (tROAS) w kampaniach promujących aplikacje. Pozwoli to płacić więcej za pozyskania użytkowników, którzy prawdopodobnie będą wydawać więcej.

Wybieranie działań powodujących konwersję, dla których stawki będą ustalane na poziomie kampanii

6 czerwca 2019 r.

Śledzenie konwersji ma kluczowe znaczenie dla skuteczności inteligentnych strategii optymalizacji stawek. Dzięki wprowadzeniu ustawienia konwersji na poziomie kampanii możemy wskazać inteligentnej strategii, które działania mają służyć do optymalizacji. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli na koncie mamy wiele rodzajów konwersji (zakup, zapis do newslettera, telefon etc.), a strategię inteligentną chcemy wykorzystać do pozyskiwania jednej z nich. Do tej pory ustawienia konwersji na koncie dotyczyły wszystkich kampanii i nie pozwalały różnicować celów kampanii na poziomie konwersji. Prowadziło to do konieczności tworzenia wielu kont reklamowych Google Ads na potrzeby optymalizowania kampanii.

Uproszczenie strategii portfolio ustalania stawek

19 czerwca 2019 r.

Strategie portfolio ustalania stawek to automatyczne strategie, które możemy przypisać do wielu kampanii.

 1. Ze strategii portfolio zostało usunięte ‘ulepszone CPC’ (eCPC), zostanie przeniesione na poziom kampanii – zasada działania nie ulega zmianie.
 2. Ustawienie docelowych wydatków nie jest dostępne w strategii ‘maksymalizacja liczby kliknięć’ – do określenia wydatków służy średni budżet dzienny.

Te zmiany i wcześniejsze usunięcie strategii ‘wybrana lokalizacja na stronie wyszukiwania’ i ‘docelowy udział w wygranych aukcjach’ doprowadziła do uproszczenia opcji określania stawek.

Maksymalizacja wartości konwersji

21 sierpnia 2019 r.

Google podczas Google Marketing Live zaprezentował nową inteligentną strategię ‘maksymalizowanie wartości konwersji’, która może być stosowana we wszystkich kampaniach w sieci wyszukiwania. Jest szczególnie przydatna dla nowych kampanii, które nie mają jeszcze historycznych danych o wartości generowanego zwrotu z inwestycji. Warunkiem koniecznym dla ustawienia tej strategii jest przekazywanie wartości konwersji do Google Ads.

Korekty sezonowe dla inteligentnego określania stawek

28 sierpnia 2019 r.

Strategie docelowy CPA i docelowy ROAS uwzględniają sezonowość i dostosowują stawki do aktualnego trendu. Korekty sezonowe mają dać sygnał strategii, że spodziewamy się wyższego współczynnika konwersji z innych przyczyn niż cykliczne np. rozpoczęcia wyprzedaży czy wprowadzenia nowego produktu na rynek. Dostosowania sezonowe idealnie nadają się do krótkotrwałych wydarzeń (1–7 dni). Mogą się nie sprawdzić, jeśli będziesz ich używać przez dłuższy czas (jednorazowo przez ponad 14 dni).

Uzyskiwanie lepszych wyników w wielu kanałach, dzięki dodaniu wizyt w sklepie stacjonarnym do strategii inteligentnego określania stawek

19 września 2019 r.

Do tej pory strategie inteligentne optymalizowały kampanie tylko pod konwersje online. Dodanie działań offline do strategii inteligentnych umożliwia całościową optymalizację i zwiększenie skuteczności kampanii.

Dokładniejsze informacje o strategii ustalania stawek dzięki najważniejszym sygnałom

21 listopada 2019 roku

W raporcie inteligentnej strategii zaczną wyświetlać się niektóre czynniki wpływające na skuteczność reklam. W pierwszej kolejności strategia docelowego CPA i maksymalizowania konwersji w sieci wyszukiwania dostaną wgląd do sygnałów, pośród których znalazły się :

 • typ urządzenia
 • lokalizacja
 • dzień tygodnia
 • pora dnia
 • słowo kluczowe.

Strategie docelowy ROAS i maksymalizacji wartości konwersji informacje o sygnałach dostały w późniejszym terminie.

Zmiany budżetu i celów mogą wpłynąć na inteligentne określanie stawek

13 stycznia 2020 r.

Symulatory pozwalają podejmować działania w oparciu o dane. Dodanie symulacji do strategii inteligentnych ułatwi podejmowanie decyzji i pozwoli maksymalizować ich skuteczność.

Maksymalizacja liczby konwersji i Maksymalizacja wartości konwersji w ramach strategii portfolio ustalania stawek

10 marca 2020 r.

Rozszerzenie strategii dostępnych dla portfolio o ‘maksymalizację liczby konwersji’ i ‘maksymalizację wartości konwersji’ daje dodatkowe możliwości zarządzania wieloma kampaniami jednocześnie. Rekomendowanym rozwiązaniem jest umieszczenie kampanii korzystających z w/w strategii i ze wspólnego budżetu w jednym portfolio.

Nowe informacje o przejściu do strategii „Docelowy udział w wyświetleniach”

23 czerwca 2020 r.

Google ogłosił, że strategie „wybrana lokalizacja na stronie wyszukiwania”  i „docelowy udział w wygranych aukcjach” nie będą dostępne w nowych kampaniach. Kampanie, które korzystają z tych strategii automatycznie przejdą na strategię „docelowy udział w wyświetleniach”.

Zwiększanie sprzedaży online dzięki nowym funkcjom inteligentnych kampanii produktowych

15 lipca 2020 r.

Dzięki inteligentnym kampaniom produktowym reklamodawcy mogą dotrzeć do właściwych klientów we właściwym momencie. Strategia zarządza kampaniami w czasie rzeczywistym na podstawie sygnałów płynących z różnych usług Google, m.in. z wyszukiwarki, Grafik Google, YouTube oraz milionów witryn i aplikacji.

Google zapowiada dalsze ulepszanie inteligentnych kampanii produktowych i wprowadza dodatkową funkcjonalność – pozyskiwanie nowych klientów, która pozwala ustalić wartość nowego klienta i dodać ją do wartości pierwszej transakcji. Zwiększenie wartości zakupu o potencjalną wartość nowego klienta pozwala kampanii stosować wyższe stawki w celu pozyskania nowych użytkowników.

Rozwijaj swoją firmę dzięki dopasowaniu przybliżonemu i inteligentnemu określaniu stawek

16 listopada 2020 r.

Google rekomenduje wykorzystanie dopasowanie przybliżone słów kluczowych w połączeniu z inteligentnymi kampaniami. Dzięki takiemu połączeniu łatwiej obsłużyć większą liczbę trafnych zapytań. Przejście na dopasowanie przybliżone otworzy strategii ogromne możliwości wyświetlania reklamy, a sztuczna inteligencja zadba o realizację oczekiwanego zwrotu z inwestycji.

Więcej korzyści z inteligentnego określania stawek dzięki nowym ulepszeniom

17 listopada 2020 r.

Google kolejny raz rozbudowuje symulatory, tym razem o prognozy skuteczności w oparciu o docelowe CPA, ROAS i budżet. Wcześniej symulacje opierały się o ostatnie 7 dni. Obecnie system estymuje na 90 dni w przód z uwzględnieniem danych o sezonowości.

Udostępnienie wyjaśnień w kampaniach w sieci wyszukiwania korzystających ze strategii Docelowy CPA

16 grudnia 2020 roku

Wyjaśnienia pomagają zrozumieć zmiany skuteczności kampanii – teraz są dostępne również w strategii docelowy CPA. Pozwala to poznać przyczynę zmiany kosztów i liczby konwersji.

Wyjaśnienia mogą dotyczyć tylko 2 równych okresów mieszczących się w ostatnich 90 dniach.

Wyjaśnienia są wyświetlane tylko w przypadku występowania znacznych wahań skuteczności

Nowe opcje wykluczania danych na potrzeby inteligentnego określania stawek

7 stycznia 2021 r.

Strategie inteligentne są bardzo wrażliwe na dane o konwersjach. Żeby zabezpieczyć strategię przed skutkami ewentualnych problemów z raportowaniem konwersji, Google wprowadził wykluczenie danych. Pozwala to określić okres, w którym problemy techniczne wpłynęły na ilość lub wartość konwersji i wykluczyć go ze strategii. System nie będzie uwzględniał danych pozyskanych w tym okresie w optymalizowaniu stawek.

Wnioski:

Google ogłasza zmiany w strategiach inteligentnych średnio co półtora miesiąca! Sama ilość zmian świadczy o zaangażowaniu dużych środków w ich rozwój. Jednak najlepiej te zmiany widać w efektywności kampanii, które radzą sobie naprawdę świetnie, ponieważ algorytmy systemów uczących uwzględniają znacznie więcej sygnałów wpływających na skuteczność kampanii, niż zarządzający kampanią specjalista. Do tego działają w czasie rzeczywistym.

Zdecydowanie strategie inteligentne trzeba przetestować, najlepiej pod okiem doświadczonego specjalisty, który rozumie ich działanie i potrafi korzystać z narzędzi umożliwiających osiągnięcie pełnego potencjału strategii smart.

Google oferuje coraz więcej przydatnych narzędzi do pracy z tymi kampaniami. Za trzy najważniejsze zmiany uznaję:

 1. Wykluczanie ze strategii okresu z błędnymi danymi.
 2. Zmianę oczekiwanego współczynnika konwersji w czasie promocji.
 3. Możliwość zwiększenia wartości nowych klientów.
Bądź pierwszy i oceń ten post!