Budżetowanie i licytacja – jak skutecznie zarządzać budżetem kampanii Google Ads

Kategoria:
budżet google ads

Planując kampanię Google Ads ważnym elementem jest zaplanowanie budżetu, jaki przeznaczymy na działania reklamowe w ciągu najbliższych miesięcy. W trakcie tworzenia planu pod uwagę należy wziąć kilka czynników, w tym ruch na stronie, szacowany koszt CPC, konkurencję, z jaką przyjdzie nam się zmierzyć czy oczekiwany zwrot z inwestycji. Kiedy już ustalisz jakim budżetem na działania reklamowe dysponujesz, pojawia się pytanie: jak nim właściwie zarządzać? 

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Wielu reklamodawców w początkowym etapie działania kampanii stara się unikać zbyt dużych wydatków na kampanię Google Ads. Z pomocą tutaj przychodzą taktyki, jakie można wykorzystać, żeby kontrolować budżet na kontach Google Ads. Jak to zwykle bywa każda z nich ma swoje wady i zalety. W dzisiejszym wpisie przedstawimy kilka strategii efektywnego wykorzystania budżetów w Google Ads. 

Budżet dzienny kampanii Google Ads

Podstawową strategią zarządzania wydatkami w Google Ads jest ustawienie budżetu dziennego. W trakcie tworzenia kampanii system domyślnie podpowie Ci tę strategię. Jednak nie tylko Google stosuje to ustawienie w swoich kampaniach. Podobnie działa system reklamowy Microsoft czyli Bing Ads, reklamy na Facebook, Allegro Ads i na wielu innych platformach reklamowych. 

Jak działają budżety dzienne w Google Ads?

Każda z tworzonych kampanii Google Ads może mieć własny budżet. Zamiast wprowadzić, jaką kwotę chcesz wydać w ciągu miesiąca, Google sugeruje wpisać kwotę jaką chcesz wydać każdego dnia. Żeby to zrobić podziel swój miesięczny budżet przez 30,4 (średnia liczba dni w miesiącu) i ustaw wynik jako budżet dzienny. Dzięki temu na działania reklamowe nie wydasz kwoty przekraczające 30,4 krotność budżetu dziennego. 

Wyświetlanie reklam nie będzie jednak ograniczone do ustawionego przez Ciebie budżetu. Google może w ciągu danego dnia wydać nawet dwa razy więcej środków. Prowadząc kampanię zauważysz, że w ciągu miesiąca Twoje wydatki mogą się różnić od założonego budżetu o kilka czy kilkaset złotych. Wiąże się to z ruchem, jaki Google zauważy danego dnia. Im większa liczba wyszukiwań danej frazy tym wydana kwota może zostać zwiększona dwukrotnie. Nie wydasz jednak więcej w skali miesiąca niż założona na początku miesiąca kwota pomnożona przez 30,4. 

Jakie są zalety korzystania z dziennych budżetów dziennych? 

Korzysta z nich większość specjalistów Google Ads nie bez powodu. Są elastyczne i łatwe do kontrolowania. Dzięki temu, że każda kampania ma własne środki na kliknięcia, można je łatwo dostosować w dowolnym momencie zależnie od wyników. 

Jakie są wady korzystania z dziennych budżetów kampanii Google Ads? 

Zbyt wiele kampanii na koncie Google Ads ustawionych z budżetem dziennym, które w ciągu miesiąca mogą zostać przekroczone lub niewystarczające, może utrudnić zarządzanie łącznymi wydatkami na koncie. W takiej sytuacji trudno przewidzieć, ile wydasz w ciągu miesiąca, jeśli każda z kampanii może wydać od zera do dwukrotności budżetu dziennego. Wraz z rozwojem Twoich kampanii i konta wydatki na każdej kampanii mogą się zmieniać. W tym wypadku zarządzanie indywidualnymi budżetami może zająć dużo więcej czasu. 

Warto korzystać z raportu dotyczącego budżetu kampanii Google Ads przy prognozowaniu wydatków. 

U kogo najlepiej sprawdzą się budżety dzienne w kampaniach Google Ads?

Stosowanie budżetów dziennych najlepiej sprawdza się na kontach z mniejszą liczbą kampanii, gdzie mogą pojawić się niewielkie wahania ogólnych wydatków w ciągu miesiąca. To dobre rozwiązanie również dla kont, gdzie wyniki są stale na dobrym poziomie. 

2. Budżety wspólne 

Budżety wspólne pojawiły się na kontach Google Ads później niż budżety dzienne. Miało to na celu ułatwienie zarządzanie wieloma kampaniami na kontach. 

Jak działają budżety wspólne Google Ads?

Zamiast ustawiać dla każdej kampanii własny budżet można ustawić budżet wspólny dla wielu kampanii, np. zamiast ustawiać dla pięciu kampanii budżet dzienny w wysokości 10 zł dla każdej kampanii, można ustawić budżet wspólny w wysokości 50 zł i stosować go we wszystkich pięciu kampaniach. 

Każda z kampanii będzie dzielić wspólny budżet, dzięki czemu każda z nich może wydać inną kwotę. Podobnie jak w przypadku pierwszej metody ustalania budżetów, budżety wspólne mogą przekroczyć wydatki w wybranych dniach, w których liczba wyszukiwań będzie większa. 

Żeby utworzyć budżet wspólny na koncie Google Ads przejdź do Narzędzia i ustawienia w prawym górnym rogu konta Google Ads. Wybierz Zasoby wspólne -> Budżety wspólne

W tym miejscu możesz utworzyć nowy budżet i zastosować go do wybranych kampanii. Jeśli w przyszłości rozbudujesz konto o nowe kampanie możesz edytować budżet wspólny i uwzględnić w nim nowo utworzoną kampanię. 

Jakie są zalety korzystania z budżetów wspólnych w Google Ads? 

Stosowanie tej strategii może uprościć zarządzanie budżetami dziennymi wraz z rozbudową konta o nowe kampanie. Pomogą one również w bardziej efektywnym przydzielaniu środków pomiędzy kampaniami o różnych rozmiarach. Kampanie o większej liczbie grup reklam mogą korzystać z tego samego budżetu co kampanie z mniejszą liczbą grup. 

Jakie są wady korzystania z budżetów wspólnych w Google Ads? 

Jedną z głównych wad stosowania tej strategii w kampaniach Google Ads jest utrata kontroli nad wynikami poszczególnych kampanii. Jak w powyższym przykładzie podziału budżetu wspólnego, ustawienie 50 zł na 5 kampanii może spowodować wydanie 45 zł na jedną kampanię z całej dostępnej puli środków. Spowoduje to praktycznie brak widoczności pozostałych kampanii w danym dniu. Dobrze działająca kampania, z dobrze dopasowanymi słowami kluczowymi, może zostać ograniczona przez kampanię ze zbyt ogólnymi frazami. 

Kolejną wadą jest ograniczona możliwość korzystania z automatycznych strategii ustalania stawek. Niektóre z nich nie pozwalają na korzystanie z budżetów wspólnych. Google zaleca utworzenie strategii portfolio ustalania stawek dla kampanii korzystających ze wspólnych budżetów, żeby móc zrównoważyć wspólne cele kampanii w ramach jednego budżetu. 

U kogo najlepiej sprawdzają się budżety wspólne w kampaniach Google Ads? 

Stosowanie budżetów wspólnych jest doskonałym sposobem na uproszczenie zarządzania wieloma kampaniami i oddzielnymi budżetami – szczególnie jeśli posiadasz kilka kampanii, które mają ten sam cel i oczekiwaną skuteczność. 

Na przykład kampania reklamująca Twój brand, może mieć wysoki zwrot z inwestycji, nawet przy wydaniu mniejszej kwoty niż inne kampanie. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie indywidualnego budżetu dziennego dla wybranych kampanii. 

3. Całkowite budżety kampanii Google Ads

Codzienne planowanie budżetów kampanii może być czasochłonne i trudne, zwłaszcza jeśli są to kampanie krótkoterminowe. Tak jak w przypadku kampanii YouTube masz możliwość dodania budżetu całkowitego kampanii zamiast budżetu dziennego. 

Jak działa łączny budżet w kampanii Google Ads?

W kampaniach wideo z ustawioną datą początkową i końcową można pominąć obliczenie budżetu dziennego. Zamiast tego, mamy możliwość ustawienia budżetu całkowitego. W tym przypadku można ustawić łączną kwotę, jaką chcemy wydać na kampanię wideo w jej wybranym okresie. Google spróbuje równomiernie wydać cały budżet do ustalonej daty zakończenia. 

Jakie są zalety korzystania z całkowitych budżetów? 

Ustawienie całkowitego budżetu w kampanii Google Ads eliminuje stres związany z zarządzaniem budżetem dziennym w reklamach wideo. Pozwala również Google elastycznie dostosować środki do wydatków w wybranych dniach. Zbyt małe zainteresowanie w wybranym dniu nie wpłynie na wydanie całego zaplanowanego budżetu. Dodatkowo ustawienie daty rozpoczęcia i zakończenia pozwoli podzielić budżet w wybranym okresie trwania kampanii, a nie w okresie miesięcznym. 

Jakie są wady korzystania z całkowitych budżetów w kampanii Google Ads? 

Tak jak pisaliśmy powyżej – budżet całkowity może być wykorzystany tylko w kampaniach wideo, gdzie wymagane jest ustawienie daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii. Dlatego też przy reklamach tekstowych czy produktowych nie mamy możliwości ustawienia budżetu całkowitego. 

Dodatkowo po utworzeniu budżetu całkowitego w kampanii nie mamy możliwości zmiany na budżet dzienny. Sprawia to, że kampanie te, wykorzystując cały budżet, nie mogą zostać przedłużone poza ustaloną datę zakończenia. 

U kogo najlepiej sprawdzą się kampanie z łącznym budżetem? 

Ustalenie tego rodzaju budżetu w kampaniach Google Ads idealnie sprawdzi się w przypadku krótkich kampanii wideo – krótka wyprzedaż, nadchodzące wydarzenie lub zbliżająca się promocja Twojego nowego produktu. Kampania na powyższe cele z ustawionym budżetem całkowitym idealnie sprawdzi się przy zwiększeniu zasięgu i świadomości Twojej marki. 

4. Automatyczne reguły budżetowe

Stosowanie automatycznych reguł w Google Ads ułatwi pracę przy wykonywaniu wielu zadań. Pomogą Ci one w monitorowaniu, zwiększaniu, zmniejszaniu lub wstrzymywaniu budżetów w zależności od ustawionych przez Ciebie kryteriów. 

Jak działają automatyczne reguły budżetowe? 

W panelu Google Ads automatyczne reguły znajdują się między innymi pod ikoną Więcej po prawej stronie. Tam wybierasz Utwórz regułę automatyczną:

W tym miejscu masz możliwość ustawienia wybranych reguł automatycznych. Google, zgodnie z ustalonymi kryteriami, wykona za Ciebie działania na wybranych kampaniach przy spełnieniu określonych warunków. Jakie warunki możesz uwzględnić w regułach automatycznych?:

 • Zastosuj do (wymagane): wybierz czy Google ma zastosować regułę do wszystkich kampanii czy tylko do wybranych. 
 • Działanie (wymagane): wybierz co chcesz aby Google zrobiło:
  • włączyło kampanię,
  • wstrzymało kampanię,
  • zmieniło budżet,
  • zmieniło etykiety,
  • wysłało e-mail.
 • Warunki (opcjonalnie): ustal co musi się wydarzyć, żeby Google wprowadziło zmiany w kampaniach. Mogą to być reguły oparte na skuteczności kampanii np. ile wydały lub jaka jest ich aktualna skuteczność. 
 • Częstotliwość (wymagana): wybierz, jak często Google ma sprawdzać wybrane warunki i uruchamiać regułę. Reguły można ustawić w cyklach raz na miesiąc, raz na tydzień lub codziennie, a nawet co godzinę. Masz możliwość ustawienia reguł o wybranej godzinie. 

Ustawienie automatycznych reguł na koncie ułatwi Ci zarządzanie budżetem reklamowym. Załóżmy, że chcesz, żeby Google wstrzymało kampanię w momencie przekroczenia wydatków na działania reklamowe 5 000 zł miesięcznie. Dzięki wykorzystaniu reguły automatycznej nie będzie problemu z przekroczeniem budżetu miesięcznego. Google samo wstrzyma kampanie w momencie, gdy budżet wyniesie 5 000 zł. 

Jakie są zalety korzystania z reguł automatycznych przy budżetach Google Ads? 

Dla wielu marketerów automatyzacja w Google Ads to drażliwy temat, jednak stosowanie reguł automatycznych, dzięki elastyczności ułatwia pracę szczególnie przy optymalizacji budżetu. Możesz je stosować jako ostrzeżenie gdy budżet zbliża się do końca, wstrzymania reklam, gdy wykorzystają cały założony budżet lub dostosowania kampanii do uzyskiwanych wyników takich jak konwercje czy docelowe CPA. Dzięki temu unikniesz problemów przy optymalizacji założonych celi lub przekroczenia budżetu. 

Jakie są wady korzystania z reguł automatycznych? 

Reguły automatyczne w wielu przypadkach mogą ułatwić i usprawnić optymalizację kampanii. Błędnie ustawiona reguła lub źle dobrane warunki mogą spowodować błędy w kampanii Google Ads, co w efekcie może przełożyć się na spadek leadów lub sprzedaży. Przez przypadek możesz np ustawić zwiększenie budżetu o 20% co godzinę, jeśli CPA w poprzednim miesiącu było na poziomie X. 

Dlatego zawsze przed uruchomieniem reguły automatycznie sprawdź jej ustawienia! 

Dodatkowo jeśli danym kontem zajmuje się kilka osób, poinformuj wszystkich o ustawionych regułach automatycznych. Będą mieli świadomość o wstrzymaniu kampanii lub zmianie budżetu nawet jeśli będziesz na urlopie. 

Kto powinien stosować reguły automatyczne? 

Stosowanie reguł automatycznych sprawdzi się dla zaawansowanych użytkowników lub specjalistów PPC, którzy mają wiele kont do zarządzania lub inne obowiązki. Warto ich używać, aby zapobiec nadmiernym wydatkom na kontach i otrzymaniu ostrzeżeń, jeśli wyniki w kampaniach nie będą zadowalające. 

Stosuj na początku proste reguły, wraz ze zbieraniem doświadczenia zacznij stosować te bardziej skomplikowane, które pomogą Ci zarządzać kampaniami i ich budżetami. 

Rozsądnie zarządzaj budżetami swoich kampanii.

Pomimo kilku sposobów zarządzania budżetami w kampaniach Google Ads ciężko wybrać ten najlepszy i najskuteczniejszy. Każdy z nich, jak widać, ma swoje plusy i minusy. W artykule tym zostało omówione kilka taktyk jakie możesz stosować przy optymalizacji budżetów w kampaniach Google Ads: 

 • budżet dzienny kampanii Google Ads,
 • budżety wspólne,
 • całkowite budżety w kampaniach Google Ads
 • automatyczne reguły budżetowe. 

Przy wyborze strategii dla swojego konta Google Ads, weź pod uwagę wielkość budżetu, liczbę kampanii i ich rodzaj. Pozwoli Ci to wybrać najlepszą strategię. Pamiętaj też, że wraz z rozwojem konta i kampanii, stosowane strategie mogą wymagać zmiany. Zmieniaj więc strategię, jeśli uznasz, że inna może skuteczniej wpłynąć na wyniki w kampaniach. Jeśli jednak nie wiesz, jaką strategię wybrać lub masz problem z optymalizacją kampanii Google Ads, zgłoś się do nas. Pomożemy Ci rozwinąć Twój biznes w sieci Google. 

Bądź pierwszy i oceń ten post!