Śledzenie konwersji – Instalowanie śledzenia konwersji w Google Ads – jak mierzyć efektywność kampanii Google Ads? Część 3

Kategoria:
Instalowanie śledzenia konwersji 

Poprzedni wpis przybliżył zagadnienie tego, co możemy mierzyć i uznawać za konwersje w systemach reklamowych, w tym w Google Ads. Dziś zajmiemy się jednym z ważniejszych zagadnień, czyli instalacją śledzenia konwersji. Poprawnie zainstalowane konwersje pozwolą zwiększyć skuteczność Twoich działań w sieci. 

Instalowanie śledzenia konwersji 

Konwersje na stronie możemy dodać na dwa sposoby. Bezpośrednio na stronie przez Google Ads, gdzie możemy dodać kod samodzielnie bezpośrednio w kodzie strony lub z użyciem Google Tag Manager. Inną metodą jest dodanie konwersji przez Google Tag Manager z użyciem Google Analytics 4. My zalecamy wdrożenie dwóch rodzajów konwersjI –  zarówno bezpośrednio przez Google Ads oraz, jako konwersje dodatkowe, przez Google Analytics 4. 

Instalacja śledzenia konwersji przez Google Ads

Proces ten wymaga kilku podstawowych kroków. Poniżej przewodnik, który pomoże Ci zainstalować śledzenie konwersji.

Skonfiguruj działanie powodujące konwersje

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie działania, które chcesz śledzić. Tak, jak pisaliśmy w poprzednim wpisie dotyczącym konwersji, może to być dokonanie zakupu, przesłanie formularza, zapis na newsletter czy kliknięcie numeru telefonu/adresu mail. 

Po tym jak już definiujesz co jest ważne dla Twojego biznesu, wykonaj poniższe kroki:

 • zaloguj się na koncie Google Ads w menu Narzędzia i ustawienia –  Pomiar skuteczności” i wybierz “Konwersje”.
 • wybierz Nowe działanie powodujace konwersje.
 • wybierz rodzaj konwersji, jaką chcesz śledzić – Witryna.
 • wpisz swoją domenę i wybierz Skanuj,
 • następnie ręcznie dodaj działanie powodujące konwersję,
 • wybierz kategorię konwersji, wpisujemy nazwę, wartość itd. 
 • w kolejnym kroku będziesz mieć do wyboru albo przekazanie krótkiego kodu do swojego programisty w celu wklejenia kodu bezpośrednio na stronie lub dodanie go za pomocą Google Tag Managera.

Po dodaniu kodów konwersji, przetestuj poprawność zbierania danych. W tym celu wykorzystać możesz Google Tag Manager i funkcję podgląd. Zrealizuj w nim testowy zakup, przesłanie formularza lub inną konwersję, która masz zamiar śledzić. 

Monitoruj i optymalizuj 

Po udanej konfiguracji śledzenia konwersji monitoruj dane z konwersji w Google Ads. Analizuj skuteczność kampanii, słów kluczowych i reklam. Pomoże Ci to podejmować właściwe decyzji i kroki w rozwoju Twojego biznesu w sieci. 

Zebranie odpowiedniej liczby danych o konwersjach zajmuje trochę czasu. Daj systemowi 2 tygodnie w zależności od ilości ruchu na Twojej witrynie. Im więcej danych zbierzesz, tym bardziej świadome będą Twoje decyzje. Zmiany na podstawie danych pozwolą Ci zmaksymalizować zwrot z inwestycji poniesionej na reklamę. 

Kod fragmentu zdarzenia

Wdrożenie konwersji w Google Ads wymaga wdrożenia dwóch kodów: kodu podstawowego oraz kodu zdarzenia. 

Kod globalny czyli (gtag.js) to fragment kodu, który należy umieścić na każdej podstronie. Zbiera on dane o interakcjach użytkowników i wysyła do Google Ads w celu śledzenia i analizy. Umieszczenie tego kodu na wszystkich podstronach zapewnia spójne gromadzenie danych w trakcie wizyty użytkownika na całej witrynie. 

Drugi kod, czyli kod zdarzenia, wywoływany jest w miejscu realizacji konwersji. Służy on do śledzenia działań użytkowników na stronach. Może być umieszczony na podstronie /thank_you_page, na którą użytkownicy przejdą po dokonaniu zakupu lub przesłaniu formularza kontaktowego. Ale wywołany może być również po kliknięciu przycisku “Wyślij” czy “Zarejestruj się”. 

Umieszczając kod zdarzenia na stronie z podziękowaniami lub wywołując go po określonym działaniu, dokładnie śledzisz i przypisujesz konwersje. Pomaga to w mierzeniu skuteczności kampanii i podejmowaniu świadomych decyzji.

Implementując kod zdarzenia, możesz wybrać fragment kodu wczytania strony lub kliknięcia. Pierwszy z nich używany jest do śledzenia konwersji polegających na wyświetleniu strony docelowej, gdzie konwersja zarejestrowana jest w momencie ładowania strony. Jest to idealne rozwiązanie dla konwersji, która ma miejsce po przekierowaniu użytkownika na inną podstronę. 

Drugi dostępny fragment kodu mierzy śledzenie zdarzeń HTML – do rejestracji konwersji po kliknięciu określonego elementu na stronie. Pozwala śledzić interakcje użytkowników. Metoda ta mierzy skuteczność przycisków lub formularzy wezwań do działania. 

Wybór pomiędzy fragmentami kodu zdarzenia wczytania strony, a kliknięcia zależy od tego, jakie akcje użytkowników chcesz śledzić. Weź pod uwagę, jaką strukturę ma Twoja witryna, cele konwersji oraz jakie statystyki chcesz uzyskać. 

Po wdrożeniu pamiętaj o przetestowaniu i weryfikacji konwersji. Tylko prawidłowe wdrożenie konwersji da Ci pełny obraz działania użytkowników na Twojej stronie. 

Korzystanie z Google Tag Manager przy instalowaniu śledzenia konwersji 

W Agencji Interaktywnej Roial do implementacji kodów konwersji często wykorzystujemy Google Tag Manager. Dzięki temu możemy zarządzać różnymi tagami, między innymi śledzeniem konwersji z jednego miejsca. Zapewnia nam to wygodę przy wdrażaniu i utrzymanie porządku w obrębie witryn naszych klientów. 

Dużą zaletą korzystania z tego narzędzia jest to, że identyfikator konwersji pozostaje taki sam dla wszystkich konwersji, a etykieta jest unikalna dla każdej z nich. Upraszcza to proces zarządzania, ponieważ identyfikatora konwersji możesz użyć przy różnych konwersjach. Ułatwia to śledzenie i analizę danych. 

Dodatkowym elementem jest wbudowana funkcja łącznika konwersji. Zapewnia dokładne śledzenie konwersji, nawet jeśli użytkownik wybiera inne przeglądarki lub zabezpieczenia prywatności. Dzięki temu dane z konwersji są kompleksowe i wiarygodne. Daje to pełny obraz skuteczności kampanii. 

Menedżer Tagów Google wykorzystywany może być również do śledzenia konwersji opartych na zdarzeniach. Oferuje wbudowaną funkcjonalność dla wyzwalaczy automatycznego śledzenia zdarzeń. Dzięki temu łatwo skonfigurujesz działania użytkowników w witrynie, takie jak przesłanie formularza lub dokonanie zakupu. 

Żeby zainstalować śledzenie konwersji Google Ads przy pomocy Google Tag Manager przejdź przez następujące kroki.

 1. Jeśli jeszcze nie masz – stwórz konto Google Tag Manager i dodaj wymagane kody na swojej witrynie.
 2. Na koncie Google Ads w sekcji Narzędzia i ustawienia wybierz Konwersje.
 3. Utwórz konwersję zgodnie ze swoim celem. 
 4. Dostosuj wartości, nazwę konwersji, metodę liczenia, wartość konwersji.
 5. W kolejnym kroku wybierz Użyj Menedżera tagów Google i Konfiguracja tagu.
 6. Na koncie Google Tag Manager utwórz nową regułę dla wybranego celu konwersji.
 7. Stwórz tag konwersji Google Ads dodając identyfikator konwersji i etykietę z konta Google Ads. 
 8. Dodaj utworzoną wcześniej regułę z tagiem konwersji Google Ads. Będziesz mieć pewność, że uruchomiona zostanie tylko po spełnieniu określonych wymagań. 
 9. Zapisz konwersję i opublikuj zmiany.
 10. Na koncie Google Tag Manager w sekcji Podgląd masz możliwość przetestowania poprawności zliczania konwersji. 

Konwersje z Google Analytics 4 

Konwersje możemy również zbierać w Google Analytics 4. Po dodaniu ich za pomocą Google Tag Manager, łatwo możemy je zaimportować do konta Google Ads. Wybierając tę metodę wykorzystasz zaawansowane możliwości śledzenia wykorzystując Google Analytics. Integracja ta umożliwia śledzenie zachowań użytkowników, ścieżek konwersji i innych cennych statystyk w ramach interfejsu Google Ads. 

Import konwersji do Google Ads

Funkcja ta pozwala przenieść zewnętrzne dane o konwersjach do Google Ads. Dzięki temu możesz śledzić zdarzenia, które miały miejsca poza systemem Google Ads, takie jak rozmowy telefoniczne, zakup w sklepie lub przesłanie formularza z innych systemów. W trakcie importu konwersji masz możliwość skonsolidowania danych z różnych źródeł. Pozwoli Ci to uzyskać kompleksowy wgląd w skuteczność reklam. 

Śledzenie konwersji zewnętrznych

Google Ads pozwala śledzić konwersje, które miały miejsce poza interakcjami bezpośrednio wynikającymi z reklam. Możemy śledzić działania offline takie jak rozmowy telefoniczne z konsultantami w Twojej firmie, zakup w sklepie dokonany po konsultacji np. w przypadku zakupu drogich mebli. Tutaj często ostateczny zakup dokonywany jest po rozmowie z konsultantem. Importując zewnętrzne dane z konwersji na konto Google Ads uzyskasz pełny obraz wpływu reklam na Twój biznes. 

Integracja z systemami innych firm

Żeby zaimportować konwersje, musisz zintegrować Google Ads z systemem CRM jaki wykorzystujesz w swojej firmie. Umożliwi to powiązanie danych konwersji z systemami zewnętrznymi. Skonfiguruj reguły i mapowanie danych, żeby wiedzieć z jakiej reklamy lub słowa kluczowego dokonana została konwersja. 

Dopasowanie konwersji 

W trakcie importu konwersji zdefiniuj kryteria dopasowania do konwersji zewnętrznych. Zazwyczaj wiąże się to z identyfikacją unikalnych identyfikatorów lub parametrów, które powiążą konwersje zewnętrzną z kliknięciem lub interakcją w reklamie. Pomoże to uzyskać dokładniejszy raport i poprawi optymalizację kampanii Google Ads.

Przesyłanie konwersji 

Po skonfigurowaniu kryteriów integracji możesz rozpocząć importowanie danych konwersji na konto Google Ads. Odbywa się to zwykle poprzez zaplanowane pobieranie lub integrację API, która automatycznie aktualizuje metryki konwersji na podstawie otrzymanych danych z systemów zewnętrznych. Przesłane konwersje uwzględniane są następnie w Google Ads. Pozwala to uzyskać pełny obraz skuteczności kampanii. 

Importowanie konwersji do Google Ads wypełnia lukę pomiędzy działaniami online i offline. Pokazuje pełną ścieżkę, jaką odbył klient na Twojej stronie i poza nią. Wykorzystując import konwersji udoskonalisz swoje kampanie i zoptymalizujesz je pod kątem pożądanych wyników. 

Podsumowanie

Śledzenie konwersji to niezbędny element w kampaniach Google Ads (i innych systemach reklamowych). Pozwala mierzyć, uzyskiwać dane i optymalizować skuteczność kampanii marketingowych. Konwersje przekazują cenne informacje na temat wpływu reklam i skuteczności obranej strategii. 

Oprócz uzyskania informacji na temat zachowania użytkowników na stronie. Śledzenie konwersji pomaga również zebrać dane na temat użyteczności witryny dla odbiorców. Niższa niż zakładana liczba konwersji może pokazać jakie obszary na stronie wymagają poprawy w celu usprawnienia procesu konwersji. Ostatecznie może przełożyć się to na wyższy współczynnik konwersji. 

W Agencji Interkatywnej Roial przeprowadzamy audyty kampanii Google Ads biorąc pod uwagę ilość i jakość konwersji. Jeśli podejrzewasz, że Twoja strona nie generuje odpowiedniej liczby konwersji zgłoś się do nas. 

Bądź pierwszy i oceń ten post!