Śledzenie konwersji – jak mierzyć efektywność kampanii Google Ads? Część 2

Kategoria:
efektywność kampanii Google Ads

Z poprzedniego wpisu wiesz już co to jest konwersja i dlaczego jest tak ważna do optymalizacji i mierzenia efektywności kampanii Google Ads i innych działań marketingowych jakie podejmujesz w Internecie.. Wiesz również gdzie znaleźć konwersje w panelu Google Ads. Dziś podsumujemy ustawienia konwersji oraz opiszemy, jakie mamy rodzaje konwersji. 

Ustawienia konwersji

Ustawienie konwersji w Google Ads umożliwia ich dostosowanie oraz kontrolowanie sposbu śledzenia oraz przypisania ich do wybranych kampanii reklamowych. Poniżej kilka ważnych aspektów ustawienia konwersji: 

Działania powodujące konwersje

W Google Ads masz możliwość zdefiniowania działań na stronie, które uważasz za konwersje czyli akcje, które użytkownik powinien podjąć na Twojej stronie. Działaniami tymi mogą być zakupy, przesłanie formularza kontaktowego, zapis do newslettera czy pobranie aplikacji. Umożliwia Ci to tworzenie działań wywołujących konwersję i zarządzanie nimi. 

Modele atrybucji

Dzięki modelom atrybucji dowiesz się, w jaki sposób konwersja przypisana jest do różnych punktów kontaktu na ścieżce klienta. W Google Ads dostępne są obecnie dwa modele atrybucji: Oparty na danych oraz Ostatnie kliknięcie. W przeszłości było ich więcej, obecnie są one jednak niedostępne. Wybrać je możesz w ustawieniach konwersji i dostosować do swoich potrzeb i celi biznesowych. 

Model atrybucji oparty na danych przypisuje udział w zdarzeniu konwersji na podstawie danych o poszczególnych zdarzeniach. Służy on do obliczania rzeczywistego udziału w każdej interakcji. 

Model atrybucji ostatnie kliknięcie ignoruje poprzednie wizyty na stronie i 100% wartości konwersji przypisuje ostatniemu kanałowi na ścieżce konwersji. Jeśli mamy na ścieżce konwersji ruch Google Ads – Organic – Paid Search – Google Ads konwersja przypisana zostanie tylko kanałowi Google Ads. 

To tylko króka informacja na temat modeli atrybucji, więcej napiszemy w kolejnym ostatnim już wpisie dotyczącym szerokiego zagadnienia jakim są konwersje. 

Liczenie konwersji

W momencie ustawiania konwersji masz możliwość ustalenia sposobu liczenia konwersji. Masz do wyboru ustawić konwersję jako “Każda” i “ Jedna”. Przy wyborze “Każda” zliczone zostaną wszystkie konwersje, które dokonane zostaną po kliknięciu reklamy. “Jedna” liczy tylko pierwszą konwersję, która dokonana zostanie po kliknięciu reklamy. Ustawienie to wpłynie na sposób raportowania konwersji i będzie miało wpływ na współczynnik konwersji na Twoim koncie Google Ads. 

Okno konwersji

W parametrze tym ustalony został czas, w którym konwersje przypisane będą konkretnemu kliknięciu reklamy. Masz tutaj do wyboru różne opcje okna konwersji od 1 do 90 dni. W zależności od prowadzonego biznesu użytkownicy mają różny czas na podjęcie decyzji zakupowej. Pozwoli Ci to śledzić konwersje zgodnie z zachowaniem użytkowników w Twoim biznesie. 

Wartość konwersji 

Niezbędny element w przypadku prowadzenia kampanii zakupowej. Ustawienie to pozwala Ci przypisanie wartości pieniężnej do konwersji. Umożliwi Ci to śledzenie przychodów lub innych wartości generowanych przez konwersje. Informacje te pomogą Ci w obliczeniu zwrotu z nakładów na reklamę i optymalizację kampanii w oparciu o przychody. 

Importowanie konwersji offline

Jeśli Twój biznes opiera się na dokonywaniu zakupów inną drogą niż witryna np. prowadzisz sklep z meblami i użytkownicy często dokonują zakupu po rozmowie z konsultantem telefonicznie, ustawienie to umożliwia Ci importowanie i przypisanie konwersji offline do działań reklamowych online. Uzyskasz dzięki temu pełniejszy obraz wpływu kampanii na konwersje offline i online. 

Dostosuj ustawienia konwersji w Google Ads. Dzięki temu dostosujesz śledzenie i przypisywanie konwersji do swoich celi biznesowych. Uzyskasz cenne informacje na temat skuteczności prowadzonych działań reklamowych. Dodatkowo zyskasz możliwość śledzenia, mierzenia i optymalizacji kampanii pod konwersję, co zwiększy zwrot z inwestycji na reklamę. 

Rodzaje konwersji 

W kampaniach Google Ads, ale również w innych kanałach marketingu online takich jak kampanie Facebook Ads czy pozycjonowanie, konwersje określają działania, jakie użytkownicy podejmują na Twojej witrynie po kliknięciu z reklamy lub wyniku organicznego. W przypadku Google Ads działania te podzielone są na różne typy konwersji, w zależności od wybranego celu. Poniżej przedstawimy Ci typy konwersji, pomoże Ci to w śledzeniu i mierzeniu konwersji zgodnie z Twoimi celami biznesowymi. 

Do wyboru masz konwersje w witrynie, aplikacji, telefoniczne oraz importowanie konwersji z innych źródeł takich jak Google Analytics 4 czy systemy CRM.

Konwersje w witrynie 

Wybór konwersji w witrynie to kluczowy element pomiaru sukcesu i efektywności Twojej obecności w kampaniach Google Ads. Monitorując i analizując konwersje w witrynie, będziesz mógł podjąć świadome decyzje podnoszące wydajność Twojej witryny i ulepszenie strategii marketingowej. Poniżej omawiamy dokładniej, jakie znaczenia mają konwersje w witrynie dla Twojego biznesu.

Śledzenie działań

Umożliwiają Ci śledzenie szerokiego zakresu działań, jakie odbywają się w Twojej witrynie. Działaniami tymi mogą być dokonanie zakupu, kliknięcie linku, wypełnienie formularza, subskrypcja newslettera lub inne pożądane działanie użytkownika. Dzięki nimi zyskasz wgląd w zachowanie użytkowników i skuteczność witryny w generowaniu konwersji. 

Zrozumienie zaangażowania użytkowników

Dzięki konwersji w witrynie zyskasz wgląd w interakcję użytkowników w Twojej witrynie. Analizuj dane konwersji – dzięki nim zidentyfikujesz, które strony lub elementy w witrynie przynoszą Ci najwięcej konwersji. Pomoże Ci to wybrać obszary do optymalizacji. Da Ci to również obszar do analizy, gdzie znajdują się przeszkody lub bariery, które mogą utrudniać dokonanie konwersji. Dzięki tym danym podejmiesz kroki, które doprowadzą do poprawy witryny. 

Ocena kampanii marketingowych 

Śledzenie konwersji w witrynie jest niezbędne do oceny skuteczności kampanii reklamowych. Przypisując konwersje do kampanii lub grup reklamowych, będziesz miał możliwość mierzenia wpływu działań reklamowych na wybrane konwersje. Umożliwi Ci to identyfikację kampanii o wysokiej skuteczności oraz optymalizację kampanii ze słabszymi wynikami, lepsze rozmieszczenie budżetu reklamowego i dokładniejsze kierowanie w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji. 

Optymalizacja współczynnik konwersji 

Konwersje w witrynie wykorzystasz jako kluczowy wskaźnik wydajności współczynnika konwersji. Pozwoli Ci to zidentyfikować trendy, wzorce i obszary, które wymagają poprawy. Pozwoli Ci to wdrożyć strategię optymalizacji współczynnika konwersji, takie jak testy A/B, poprawę UX na witrynie czy poprawę treści na stronie, żeby zwiększyć współczynnik konwersji. 

Poprawa User Experience 

Dzięki zbieraniu konwersji w witrynie uzyskasz cenne informacje na temat doświadczenia użytkowników. Umożliwi Ci to identyfikację preferencji użytkowników, słabe punkty w witrynie oraz możliwość poprawy procesu konwersji. Pomoże Ci to podjąć trafne decyzje oparte na danych. Usprawnisz dzięki nim nawigację w witrynie, poprawisz formularze kontaktowe, uprościsz proces zakupowy i zwiększysz ogólny pozytywny odbiór witryny przez użytkowników. Prostsza i krótsza droga do konwersji wpłynie pozytywnie na współczynnik konwersji oraz przywiązanie do Twojej marki. 

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Zbieranie danych o konwersjach to podstawowy element przy podejmowaniu decyzji, w jakim kierunku Twoja firma ma się rozwijać. Dane pomogą Ci zrozumieć zachowania klientów, ich preferencje czy też wydajność ścieżki konwersji. Dzięki nim podejmiesz świadome decyzje odnośnie strategii marketingowych, optymalizacji witryny, tworzenia nowych treści czy targetowania kampanii. Umożliwi Ci to lepszą alokację budżetów, ustalenie priorytetów w kampanii i lepszą optymalizację konwersji, na każdym etapie obecności użytkownika w witrynie.

Podsumowując, konwersje w witrynie to podstawowe narzędzie do oceny wydajności witryny, kampanii marketingowej i poprawy doświadczenia użytkownika na Twojej witrynie. Dzięki nim podejmiesz świadome decyzje dotyczące obszarów optymalizacji witryny, liczby konwersji oraz osiągnięcia założonych celi biznesowych. Nieustanne monitorowanie i doskonalenie witryny doprowadzi do zwiększenia liczby konwersji i długofalowego sukcesu Twojego biznesu. 

Konfiguracja konwersji w Google Ads

W momencie konfiguracji śledzenia konwersji w Google Ads masz możliwość wyboru kategorii, nazwy oraz wartości konwersji. Ich ustalenie pomoże Ci zrozumieć i uporządkować konkretne działania i wyniki, które chcesz śledzić. Poniżej obszerne wyjaśnienie każdego z tych parametrów:

Kategoria konwersji

Wybór kategorii konwersji pozwoli Ci pogrupować konwersje na podstawie ich celu. Pomoże uporządkować zbieranie danych z konwersji i uzyskać wgląd w różne aspekty działania Twojej firmy. Masz tutaj możliwość wybrania kategorii takich jak:

 1. Sprzedaż: 
 • Zakup
 • Dodanie do koszyka
 • Rozpoczęcie realizacji płatności
 • Subskrypcja
 1. Potencjalni Klienci:
 • Kontakt
 • Przesłanie formularza kontaktowego
 • Rezerwacja terminu
 • Rejestracja
 • Prośba o wycenę
 • Uzyskaj wskazówki
 • Kliknięcie wychodzące
 1. Inne kategorie:
 • Wyświetlenie strony
 • Inna

Wybierz tę kategorię, która najlepiej odzwierciedla typ śledzonej konwersji i jest zgodna z celami biznesowymi. 

Na przykład jeśli prowadzisz sklep online wybierz kategorię Sprzedaż. Jeśli Twoja firma nastawiona jest na pozyskiwanie kontaktów do potencjalnych klientów wybierz kategorię Potencjalni klienci. Dzięki kategoryzacji konwersji dokonasz analizy skuteczności wg. kategorii i poznasz wkład kategorii w ogólny sukces reklamowy. 

Nazwa konwersji

Nadaj unikalną nazwę dla swojej konwersji. Pomoże Ci to rozróżnić ją w wybranych kategoriach. Utwórz łatwą do późniejszej identyfikacji nazwę. Pamiętaj, że powinna odzwierciedla konkretne śledzone działanie na stronie. 

Jeśli Twój biznes ma kilka produktów lub usług możesz je różnie nazwać, w celu łatwiejszej identyfikacji, np. “produkt A”, “produkt B” czy “rezerwacja usługi A”. Ułatwi Ci to również śledzenie trendów, które pomogą kierować działaniami optymalizacyjnymi. 

Wartość konwersji 

Wartość konwersji to nic innego jak wartość pieniężna przypisana do każdej konwersji. Element bardzo ważny dla wszystkich e-commerce gdzie kluczowe jest śledzenie przychodów generowanych przez kampanie reklamowe. Wartość może być przypisana na stałe lub być dynamiczna oparta na rzeczywistej wartości sprzedawanych produktów. 

Jeśli w Twoim sklepie średnia wartość zamówienia to 50 zł, możesz przypisać do każdej konwersji taką wartość. Podobnie jest w przypadku, gdy posiadasz różnej wartości produkty w sklepie i wartość koszyka często się różni. Możesz przypisać wartość dynamicznie zgodnie z zakupami. Dzięki dodaniu wartości do konwersji, możesz śledzić jak wydatki na reklamę przekładają się na Twój zysk i uzyskać wgląd w zwrot z inwestycji. 

Wybierz odpowiednie kategorie, nazwy i wartości konwersji na swoim koncie Google Ads. Dzięki temu skuteczniej będziesz mógł analizować dane z konwersji w kampaniach Google Ads. Lepiej zrozumiesz jak użytkownicy zachowują się na Twojej stronie. Dzięki temu będziesz mógł podejmować świadome decyzje i skuteczniej optymalizować swoje kampanie. 

Typ zliczania

W trakcie konfiguracji konwersji w Google Ads masz do wyboru sposób rejestrowania liczby konwersji, w zależności od prowadzonej działalności i celów reklamowych. Google Ads daje do wyboru zliczanie każdej konwersji lub stosowanie jednej konwersji dla każdego unikalnego działania. 

Liczenie każdej konwersji

Wykorzystywane często w branży e-commerce gdzie głównym celem jest generowanie sprzedaży online. Zaleca się wówczas liczenie każdej konwersji. Dzięki temu każdy zakup liczony jest jako osobna konwersja. Pozwoli Ci to na uzyskanie liczby wszystkich transakcji wygenerowanych dzięki reklamom w sieci. Metoda ta przydatna jest do dokładnego śledzenia wielkości i wartości sprzedaży. 

Jeśli użytkownik dokona wielu zakupów w trakcie trwania sesji, każda z transakcji policzona zostanie jako osobna konwersja. Dzięki tej metodzie uzyskasz kompleksowy wgląd w liczbę udanych zakupów i przychodów. Pomoże Ci to ocenić skuteczność reklam, słów kluczowych i kampanii w zwiększeniu bezpośredniej sprzedaży online. 

Liczenie jednej konwersji 

Wykorzystywane najczęściej w kampaniach skierowanych na pozyskiwanie leadów. W metodzie tej niezależnie od tego ile razy użytkownik wykona określone działanie np. przesłanie formularza kontaktowego czy kliknięcie numeru telefonu zliczone zostanie to jako pojedyncza konwersja. Uzyskasz, dzięki temu liczbę unikalnych leadów zamiast liczyć każde pojedyncze działanie. 

Jeśli użytkownik wykona wiele razy połączenie telefoniczne lub kilkukrotnie prześle formularz kontaktowy konwersja zostanie policzona jako jedna. Metoda ta jest bardziej skuteczna od pomiaru skuteczności działań reklamowych przy generowaniu leadów. Zapewnia dokładniejszą liczbę leadów bez duplikatów. 

Pamiętaj, żeby wybierając metodę zliczania konwersji dostosować ją do swoich celów biznesowych. Weź pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, cele oraz działania, które mają największą wartość dla Twojej firmy. 

Okno konwersji 

Jednym z najważniejszych ustawień konwersji w Google Ads jest określenie przedziału czasowego, w którym dana konwersja przypisana jest do konkretnego działania. Pozwoli Ci to zdefiniować czas, w którym konwersja zostanie przypisana konkretnemu kliknięciu reklamy. Pomaga to w określeniu skuteczności reklam. Podobnie jak w przypadku metody zliczania konwersji tak i tutaj wybór czasu zależy od branży w jakiej działasz, ale zaleca się wybranie maksymalnego przedziału czasowego wynoszącego 90 dni. 

Korzystając z przedziału 90 dniowego będziesz mieć pewność, że konwersja zostanie przypisana do konkretnego kliknięcia reklamy. Zapewni to uwzględnienie dłuższego czasu na przemyślenie i podjęcie decyzji zakupowej, w przypadku droższych produktów lub usług. 

Model atrybucji 

Model atrybucji w Google Ads pozwoli Ci określić sposób przypisania udziału różnych kampanii na podstawie interakcji użytkowników. Pomoże Ci to zrozumieć, które z Twoich kampanii odpowiadają za generowanie konwersji. Wybierając model atrybucji uzyskasz wgląd w skuteczność działań marketingowych. Dzięki temu podejmiesz świadome decyzje przy optymalizacji kampanii. 

Wybór modelu atrybucji określa, w jaki sposób dane działanie przypisane jest kampaniom i w jakim momencie ścieżki klienta zostało wykonane. Dzięki temu wiesz, które reklamy i interakcje z witryną mają największy udział w generowaniu konwersji. 

Jak wcześniej wspominałem w Google Ads mamy obecnie dwa modele atrybucji. 

Atrybucja ostatniego kliknięcia 

Model ten w 100% przypisuje udział w konwersji ostatniemu kliknięciu użytkownika, które doprowadziło do interakcji. Podkreśla tym samym, że największy wpływ na konwersję miała ostatnia wizyta użytkownika na stronie. 

Atrybucja oparta na pozycji 

Model ten przypisuje 40% pierwszej i ostatniej interakcji użytkownika. Pozostałe 20% podzielone jest równomiernie na wszystkie interakcje pomiędzy pierwszą, a ostatnią. Model ten bierze pod uwagę wszystkie punkty styku jednak pierwszy i ostatni z nich jest najważniejszy. 

Wybór modelu atrybucji zależy od Twoich celów biznesowych, ścieżki klienta do konwersji oraz wybranych kampanii. Weź pod uwagę długość cyklu sprzedaży i częstotliwość. Liczba punktów styku w trakcie całego procesu sprzedaży oraz ich wpływu na cały proces transakcji. 

Jeśli zrozumiesz modele atrybucji oferowane przez Google Ads i wybierzesz odpowiedni dla swojej firmy uzyskasz wgląd w skuteczność kampanii marketingowych. Odpowiednio rozdysponujesz budżet reklamowy i dobierzesz strategię ustalania stawek. 

Podsumowując, wybór modelu atrybucji to jeden z najważniejszych elementów na Twoim koncie reklamowym. Pomaga zrozumieć wpływ działań marketingowych i podjąć decyzje oparte na danych w celu poprawy działania kampanii reklamowych. Zyskasz dzięki temu cenne informacje na temat kroków użytkownika na Twojej stronie, poprawisz skuteczność kampanii i zwiększysz zwrot z inwestycji. 

Konwersje aplikacji 

Konwersje aplikacji to funkcja udostępniona przez Googe dla właścicieli aplikacji. Pozwala mierzyć skuteczność działań marketingowych w Twojej aplikacji. Zyskujesz dzięki temu wgląd w zachowanie użytkowników i możesz optymalizować prowadzone kampanie pod kątem działań i wyników. W przypadku śledzenia konwersji aplikacji można: 

Śledzić instalację

Wybierz śledzenie instalacji, jeśli zależy Ci na zwiększeniu pobrań aplikacji. Pomoże Ci to mierzyć skuteczność kampanii Google Ads pod kątem ilości instalacji aplikacji. Wykorzystasz te dane do zwiększenia skuteczności swoich reklam Google Ads skierowanych na promocję Twojej aplikacji. 

Śledzenie działań aplikacji 

Oprócz opisanego powyżej śledzenia instalacji aplikacji masz możliwość śledzenia konkretnych działań w aplikacji wykonywanych przez użytkownika. Możesz zdefiniować i mierzyć działania takie jak zakupy, subskrypcje, zaangażowanie w aplikację, ukończenie wybranych poziomów oraz wiele innych pożądanych dla Twojego biznesu interakcji. Uzyskasz wgląd w zaangażowanie użytkowników i ocenisz skuteczność prowadzonych działań marketingowych. 

Optymalizacja wydajności 

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych reklam tekstowych czy produktowych tak i w przypadku aplikacji masz możliwość optymalizacji kampanii Google Ads. Przeanalizuj, które słowa kluczowe, reklamy i kampanie generują największą liczbę konwersji (czy to instalacji aplikacji czy śledzenia działań w aplikacji). Podejmiesz dzięki temu świadome decyzje odnośnie Twoich kampanii reklamowych. Dodatkowo udoskonalisz kierowanie, dostosujesz stawki i budżet reklamowy, żeby zmaksymalizować zwrot z inwestycji. 

Statystyki zachowań użytkowników 

Mierzenie konwersji z aplikacji poszerza pole do analizy działania aplikacji. Wykracza poza proste zliczenie liczby instalacji i pozwala przyjrzeć się zachowaniu użytkowników aplikacji. Zrozumiesz, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją aplikacją. Dowiesz się, jakich funkcji najczęściej używają i gdzie spędzają najwięcej czasu. Zidentyfikujesz dzięki temu obszary do poprawy oraz zwiększysz zaangażowanie użytkowników.

Remarketing w aplikacjach

Śledzenie zachowania użytkowników poprzez konwersję otwiera nowe możliwości w Twoich kampaniach marketingowych. Wykorzystanie remarketingu, żeby ponownie dotrzeć do użytkowników, którzy już zainstalowali aplikację, pozwoli Ci ponownie ich zaangażować. Wysyłaj spersonalizowane wiadomości, dodatkowe oferty lub przypomnienia o konieczności wykonania określonych czynności w aplikacji. Zwiększy to możliwości retencji użytkowników, liczbę ponownych zakupów i lojalności wobec Twojej marki. 

Konwersje telefoniczne

Kampanie Google Ads pozwalają śledzić oraz mierzyć skuteczność kampanii reklamowych na podstawie konwersji telefonicznych. Jeśli Twoja firma sprzedaje swoje produkty lub usługi poprzez kontakt z konsultantem, konwersja ta będzie niezbędna do mierzenia efektywności Twoich kampanii marketingowych. Google Ads udostępnia różne typy konwersji telefonicznych, które pomogą zoptymalizować skuteczność połączeń telefonicznych i uzyskać wgląd jak wpływają na reklamy. Poniżej opisujemy różne typy konwersji telefonicznych.

Połączenia z reklam

Ten typ konwersji pozwala śledzić liczbę połączeń bezpośrednio z reklam. Umożliwia nawiązanie połączenia w trakcie wyświetlania reklam na liście wyników wyszukiwania. Dane o skuteczności znajdziemy w rozszerzeniach połączeń lub kampaniach generujących połączenia. 

Dodatkowo w raportach Google Ads w sekcji Komponenty (starsza wersja) – szczegóły połączeń znajdziemy informacje o odebranych/nieodebranych połączeniach i długości rozmowy. 

Połączenia z numerem telefonu w Twojej witrynie 

Ten typ konwersji pozwala mierzyć połączenia wykonane przez użytkowników, którzy odwiedzili witrynę i ręcznie wybrali numer telefonu znajdujący się w witrynie. Do uruchomienia tego śledzenia niezbędne jest dodanie numeru przekierowania Google, które pozwala przypisać połączenie zwrotne do reklam. Da Ci to wgląd na wpływ liczby potencjalnych klientów poprzez połączenia telefoniczne. 

Kliknięcie numeru telefonu w witrynie mobilnej

Konwersja przeznaczona do zbierania danych z witryn przeglądanych na urządzeniach mobilnych. W trakcie przeglądania Twojej strony użytkownik ma możliwość bezpośrednio kliknąć numer telefonu i nawiązać połączenie. Pozwoli Ci to mierzyć skuteczność Twojej witryny na urządzeniach mobilnych w zwiększaniu liczby połączeń. 

Importowanie połączeń

W Google Ads mamy również możliwość zaimportowania śledzenia konwersji telefonicznych z zewnętrznych systemów lub platform śledzenia połączeń. Jeśli korzystasz z platformy, która monitoruje i nagrywa rozmowy telefoniczne zaimportuj dane do Google Ads jako konwersje. Umożliwi Ci to konsolidację i analizę danych o połączeniach z różnych źródeł w Google Ads. 

Konfiguracja konwersji telefonicznych w Google Ads

W trakcie ustawiania konwersji telefonicznych możesz elastycznie dostosować kategorię, nazwę, wartość konwersji na podstawie własnych celów biznesowych. Jeśli witryna ma za zadanie generować leady, ustaw wartość konwersji jako 1. W przypadku witryn e-commerce warto rozważyć bardziej dynamiczne wartości dla konwersji połączeń. Ustalenie dynamicznej wartości odpowiadać będzie rzeczywistym przychodom ze sprzedaży wygenerowanej z połączeń telefonicznych. Dodając do konwersji telefonicznych wartość konwersji uzyskasz możliwość śledzenia wpływu konwersji telefonicznych i poznać przychody generowane, dzięki działaniom reklamowym. 

Korzystając z różnych typów konwersji telefonicznych i dostosowując je do swoich celów biznesowych uzyskasz informacje na temat skuteczności kampanii reklamowych. Lepiej zoptymalizujesz strategie i zwiększysz zwrot z inwestycji w połączeń telefonicznych. 

Podsumowanie

Wiesz już, jakie rodzaje konwersji możesz mierzyć w Google Ads. W kolejnym wpisie odnośnie konwersji napiszemy jak je zainstalować, żeby zwiększyć skuteczność kampanii Google Ads.

Jeśli masz problem z konwersjami w swojej witrynie lub ich liczba nie jest zadowalająca napisz do nas. Wdrożymy pełną analitykę na Twojej witrynie, żebyś mógł skutecznie mierzyć swoje działania marketingowe w sieci. 

Bądź pierwszy i oceń ten post!