Standard usługi Google Ads w Roial – 19 atutów

Kategoria:

Wczoraj zostałem poproszony przez naszego New Business Managera o przedstawienie argumentów i naszych przewag przy realizacji usługi zarządzania i optymalizacji kampanii Google Ads. Nie pracujemy na stawkach dumpingowych, powiedziałbym nawet, że stawki naszego fee to raczej górna półka, dlatego trzeba tę usługę obronić innymi argumentami. Dość szybko zebrałem listę wartości dodanych współpracy z Roial i temat wydał mi się na tyle interesujący, że postanowiłem podzielić się nim na firmowym blogu.

Na co zatem może liczyć potencjalny Klient nawiązując współpracę z Nami? Jaki standard obsługi kampanii i samego Klienta oferujemy w ramach usług Google Ads?

 1. Elastyczny model rozliczenia – bazujemy na hybrydowym modelu rozliczenia – stałe fee + % fee. Taki model wynagrodzenia pozwala Nam zapewnić stałą, minimalną liczbę roboczogodzin, które poświęcamy na każde z kont, zachowując przy tym wymagany przez Nas standard obsługi.
 2. 25 kont na specjalistę – wyższe wynagrodzenie pozwala na dedykację mniejszej liczby kont per Specjalista, co również znajduje przełożenie w wyższym standardzie obsługi.
 3. Wypracowana to-do lista przedwdrożeniowa – dla każdego typu kampanii mamy wypracowany zestaw zadań, który musi zostać zaimplementowany na początku kampanii danego typu. Zadania są podzielone według typu kampanii. Stanowią one wypadkową dobrych praktyk, naszych doświadczeń, błędów, które popełniliśmy w przeszłości.
 4. To-do lista cykliczna – dla każdego konta posiadamy zestaw cyklicznych zadań, które muszą zostać przeprowadzone, celem optymalizacji konta.
 5. Certyfikacja – wszyscy nasi specjaliści posiadają certyfikaty Google Ads ze wszystkich typów kampanii (Search, Mobile, Display, Aplikacje, czy Video). Jako agencja posiadamy certyfikat Google Partners. Jesteśmy w trakcie certyfikacji DIMAQ PRO dla wszystkich specjalistów w naszej agencji oraz jesteśmy na drodze do osiągnięcia Google Partners Premier.
 6. Doświadczenie zespołu – do każdego konta Klienta dedykowany jest Manager / Senior Specialist, z min. 5-letnim doświadczeniem w zarządzaniu kampaniami G. Ads.
 7. Analityczny background – każdy specjalista oprócz doświadczenia z zakresu optymalizacji kampanii G. Ads, posiada również udokumentowane umiejętności z zakresu implementacji i analizy analityki web (GTM, GA) – pozwala to szybciej, dokładniej i w bardziej dostosowany sposób wdrażać metodologię liczenia „sukcesu” z realizowanych kampanii, a przez to lepiej je optymalizować.
 8. Kilkupoziomowa optymalizacja – składają się na nią działania ręczne i zautomatyzowane – więcej na ten temat w kolejnych punktach.
 9. Optymalizacja ręczna – stanowi podstawę naszych działań optymalizacyjnych – nie bazujemy tylko na machine learning od Google – zdajemy sobie sprawę z ułomności tego systemu, bierzemy na niego poprawkę poprzez optymalizację ręczną, która ciągle stanowi najważniejszy filar optymalizacji.
 10. Machine learning od Google – mimo swoich wad, machine learning stanowi istotny element optymalizacji naszych działań w G. Ads. Odpowiednia ilość danych, samouczący się system, właściwe „drogowskazy” dla „sztucznej inteligencji” – to wszystko decyduje o tym, że ML jest wartościowym czynnikiem optymalizacyjnym w naszym procesie zarządzania G. Ads.
 11. Opteo – machine learning od G. Ads, to nie jedyna „sztuczna inteligencja”, która pomaga nam w pracy z kampaniami. W obsłudze naszych kampanii wspomagamy się także Opteo. System czyta sygnały z kampanii, porównuje je z przekazanym przez Nas „wsadem” w postaci oczekiwanych budżetów i KPI i na tej podstawie sugeruje zmiany w kontach G. Ads. Kwestia wdrożenia sugestii zawsze pozostaje po stronie Specjalisty – może wprowadzić sugerowane zmiany lub nie, jeśli uzna je za sprzeczne z celami prowadzonych kampanii.
 12. Własne skrypty optymalizacyjne – część zadań można zautomatyzować i w ten sposób zaoszczędzić czas na żmudną, powtarzalną pracę optymalizacyjną – chętnie korzystamy z gotowych skryptów G. Ads, ale tworzymy je również we własnym zakresie – wedle uznania i potrzeb. Dzięki skryptom stale skracamy czas naszych Specjalistów na powtarzalne, proste zadania, a zwiększamy na czystą analizę działań i pracę koncepcyjną.
 13. Wewnętrzne audyty – wychodzimy z założenia, że co dwie głowy to nie jedna, dlatego często decydujemy się na wewnętrzne, crossowe audyty kont, zwłaszcza w sytuacji, kiedy działania nie idą do końca zgodnie z planem. Spojrzenie z zewnątrz często pomaga dojrzeć błędy techniczne lub strategiczne w działających kampaniach.
 14. System raportowania – posiadamy własny system raportów, oparty o narzędzie Whatagraph, które pozwala na łączenie danych z bardzo wielu różnych źródeł danych (SEM, SEO, Social, UX). Przygotowane przez nas szablony raportów są kompleksowe, bardzo dobrze ubrane graficznie, wyciągają clue danych z naszych kampanii. Wszystkie raporty zawsze są opatrzone autorskim komentarzem – podsumowaniem danych, które zbieramy i przetwarzamy w procesie optymalizacji. Tak skonstruowany system raportowania pozwala zaoszczędzić sporo czasu i przeznaczyć go na czynności optymalizacyjne.
 15. Raport zbiorczy – w ramach narzędzia do raportowania – mamy zbudowany szablon zbiorczy, zestawiający najważniejsze dane z kampanii vs cele. Dzięki temu raportowi każdy może od razu wyłapać rozjazd pomiędzy założeniami i realizacją oraz nanieść ewentualną korektę lub przekazać swoje spostrzeżenia Managerowi konta.
 16. Wypracowana strategia kampanii Google Shopping – kampanie PLA to podstawowy typ kampanii z jakimi pracujemy – dzięki własnym wnioskom, ale także, dzięki wsparciu zespołu supportowego Google Ads – wypracowaliśmy własną koncepcję organizacji kampanii PLA, która w przeciwieństwie do standardowego modelu organizacji kampanii opartego o podział na kategorie, bazuje na podziale w oparciu o ROAS. Z naszych doświadczeń i case study wynika, że tak zorganizowana kampania PLA pozwala na osiąganie o 20% wyższego ROAS niż standardowa struktura.
 17. Własny CSS (Comparison Shopping Service)– posiadamy własny CSS do kampanii PLA. Co to oznacza? Realizując kampanie Google Shopping w oparciu o CSS  googlowy ponosimy dodatkowy koszt – tzw. opłaty technologicznej, który wynosi 20% i jest zaszyty w koszcie kliknięcia z kampanii PLA. Realizacja kampanii PLA w oparciu o własny CSS uwalnia nas od tej opłaty technologicznej. Korzystanie z naszego CSS zwalnia naszych Klientów z tej opłaty i pozwala na więcej kliknięć w tym samym budżecie Google Shopping. Korzystanie z naszego PLA jest bezpłatne – nie nakładamy żadnych dodatkowych opłat za kampanie organizowane w oparciu o naszą porównywarkę.
 18. UX support – każdemu Klientowi oferujemy darmowy audyt UX bazujący na narzędziu Smartlook. Jest to dodatkowy zestaw rekomendacji, który ma za zadanie poprawę ścieżki celu i podniesienie wskaźnika konwersji. Narzędzie pozwala również wyłapać tzw. „wąskie gardła” na stronie WWW.
 19. Kompleksowe wsparcie – realizując działania G. Ads patrzymy na Twój biznes kompleksowo. Często proponujemy i pomagamy wdrożyć rozwiązania, które nie do końca leżą w naszej gestii i zakresie usługi, takie jak usprawnienia CRM, rozwiązania z zakresu marketing automation, integracje CRM z MA, automatyzacje z wykorzystaniem np. Zapier, widgety poprawiające konwersyjność, usprawnienia i zmiany w analityce web.

Jeśli uważasz, że wymienione atuty są interesujące i chciałbyś porozmawiać o ewentualnej współpracy – zachęcamy do kontaktu. Jeśli chciałbyś poznać nas bliżej, dowiedzieć się więcej na temat tego jak działamy – również pisz śmiało. Dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie, która już wkrótce przejdzie metamorfozę, ale psss – to jeszcze tajemnica ????.

5/5 - (1 vote)